Thông tin chi tiết:
Lê Minh Hướng
Trưởng ban Lê Minh Hướng
Ngày tháng năm sinh 24/07/1961
Giới tính
Điện thoại 0897678652
Email hahuya@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Bản quyền thuộc trường THPT Ngan Dừa© 

Ấp Thống Nhất - Thị trấn Ngan Dừa - huyện Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu

 

Ban thường trực Hội cha mẹ học sinh