Bản quyền thuộc trường THPT Ngan Dừa© 

Ấp Thống Nhất - Thị trấn Ngan Dừa - huyện Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu

 

Ban lãnh đạo
 • Dương Văn Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Bí thư
  • Điện thoại:
   0989798259
  • Email:
   duonggiau2010@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

Chi bộ Đảng