KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2017

        Chủ đề: Kỷ niệm Ngày quốc phòng toàn dân 22-12 và kỷ niệm

   45 năm chiến thắng ‘‘Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2017)

I/- Đánh giá thực hiện công tác tháng 11/ 2017

*Ưu điểm:

1/- Công tác chuyên môn:

- Thực hiện tốt công tác chuyên môn theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bạc liêu.

- Thực hiện chương trình theo tiến độ, phụ đạo học sinh cả 3 khối lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 10 và ôn tập kiểm tra học kỳ I đối với lớp 12.

- Dự giờ thi giáo viên dạy giỏi vòng trường, tổng kết và phát thưởng giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường vào 20/11/2017.

- Các tổ chuyên môn triển khai chuyên đề nâng cao chất lượng bộ môn theo Kế hoạch đã đăng ký và sinh hoạt chuyên môn định kỳ bàn giải pháp nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.

- Giáo viên GDCD dự sinh hoạt chuyên môn liên trường Phước Long-Hồng Dân môn GDCD.

- Triển khai các chuyên đề dưới cờ giúp học sinh học tốt bộ môn: môn Ngữ văn, môn Toán, môn Vật lý.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I đối với khối lớp 12 theo lịch kiểm tra của Sở GDĐT từ ngày 28/11/2017 đến ngày 01/12/2017 đối với các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh.

- Tham dự đầy đủ các Hội thảo do Sở GD&ĐT tổ chức.

2/- Công tác thi đua:

- Triển khai các tiêu chí thi đua khối học kỳ I và cả năm.

- Tổ chức tốt các hoạt động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017: Văn nghệ, làm báo đặc san, tháng học tốt, thi Kể chuyện về gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua thực hiện tốt nền nếp học tập và rèn luyện của học sinh, thi học sinh giỏi cấp trường, thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

- Tổ chức sơ kết thi đua đợt 1 và triển khai công tác thi đua đợt 2 đến cuối học kỳ I, khen thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích tốt trong các hoạt động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày NGVN 20/11.

3/- Công tác chủ nhiệm:

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giáo dục ý thức học tập và rèn luyện của học sinh.

- Các lớp thực hiện tốt khâu tự quản nhất là sinh hoạt 15 phút đầu buổi học, không để học sinh mất trật tự và ra khỏi lớp học.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa ngày nhà giáo việt nam 20/11.

- Tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi do nhà trường tổ chức.

- Tổ chức cho học sinh dự nghiêm túc các chuyên đề về nâng cao chất lượng học tập bộ môn học và về đổi mới phương pháp học tập của học sinh.

4/- Hoạt động GD NGLL:

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu lần thứ X năm 2018 và tham gia Đại hội TDTT tỉnh Bạc Liêu lần thứ V năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 914/SGDĐT-GDTrH ngày 19/10/2017 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người xuyên quốc gia trong tình hình mới.

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 1064/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2017 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018.

- Tiếp tục tuyên truyền ngày pháp luật theo Công văn số 922/SGDĐT-VP ngày 18/9/2017 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Tiến hành tập thể dục giữa giờ.

- Tổ chức thăm cán bộ, viên chức nghỉ hưu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức luyện tập các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;

5/- Công tác tự kiểm tra:

- Kiểm tra chuyên đề hoạt động của tổ chuyên môn và của giáo viên.

- Tự kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

- Tự kiểm tra việc quản lý tài chính, tài sản của nhà trường

- Kiểm tra CSVC, nền nếp vệ sinh ở các lớp.

6/- Công tác CSVC, tài chính, thiết bị, lao động:

- Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện tốt Kế hoạch “ xanh- sạch- đẹp “.

- Ủng hộ đồng bào Miền trung bị lũ lụt.

- Phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ HS tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.

* Hạn chế:

- Vẫn còn một số học sinh vi phạm Nội quy nhà trường: Đi trễ, bỏ tiết, vi phạm quy chế kiểm tra học kỳ I, leo rào, nghỉ học không phép, chuẩn bị bài cũ chưa tốt, ý thức học tập chưa nghiêm túc; sử dụng điện thoại trong giờ học, ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp kém; tụ tập chia nhóm đánh nhau, vô lễ với thầy cô (Kỷ luật 09 học sinh: buộc thôi học có thời hạn 07 ngày)

- Vẫn còn một số lớp thực hiện công tác tự quản chưa tốt.

- Vẫn còn một số cha mẹ học sinh chưa quan tâm phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục học sinh, nghe lời con, nuông chiều con gây khó khăn trong việc giáo dục ý thức học tập và rèn luyện của học sinh.

- Còn giáo viên thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế: chưa hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, báo cáo định kỳ chậm trễ; làm việc riêng trong giờ dạy, thực hiên chưa tốt công tác phối hợp để giáo dục học sinh, chưa hoàn thành công tác chủ nhiệm, chưa thật gương mẫu để học sinh noi theo...

- Còn một số giáo viên chưa khai thác và sử dụng triệt để thiết bị ĐDDH, thực hành thí nghiệm hiện có của nhà trường.

- Nhiều giáo viên chưa sử dụng trường học kết nối.

II/- Kế hoạch công tác tháng 12/2017:

1/- Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 1183/SGDĐT-GDTrH ngày 17/11/2017 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Di sản Việt nam lần thứ XIII ngày 23/11/2017 (Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép hoạt động giáo dục về truyền thống lịch sử và các giá trị di sản văn hóa của địa phương trong các môn học, các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa).

- Thực hiện chương trình theo tiến độ, tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ I theo công văn số 1092/SGDĐT-GDTrH ngày 25/10/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 và công văn 1118/SGDĐT-KTKĐ ngày 31/10/2017 của Sở GDĐT Bạc Liêu về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018.

- Lớp 12 bắt đầu thực hiện chương trình học kỳ II từ ngày 04/12/2017 và tiếp tục học tăng tiết theo kế hoạch của nhà trường.

- Lớp 10 và lớp 11 tiếp tục học phụ đạo và dạy học theo tiến độ chương trình, hướng dẫn học sinh chuẩn bị ôn tập kiểm tra học kỳ I.

- Ngày 04/12/2017: GVCN lớp 12 phối hợp giáo viên bộ môn, giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân, bộ phận thi đua dự kiến xếp loại hạnh kiểm từng học sinh của lớp mình chuyển đến bộ phận quản lý điểm.

- Ngày 07/12/2017: Hoàn thành chấm bài kiểm tra và lên điểm học kỳ I lớp 12 và tổ chức cho học sinh vắng kiểm tra có lý do chính đáng (nếu có) được kiểm tra bù.

- Ngày 12/12/2017: GV bộ môn các lớp 12 hoàn thành việc ghi điểm vào sổ điểm lớn.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 10 và thành lập đội tuyển đăng ký dự thi học sinh giỏi lớp 10 cấp tỉnh về Sở GDĐT trước ngày 07/12/2017.

- Họp Hội đồng sư phạm vào lúc 14 giờ ngày 02/12/2017 tại Hội trường để đánh giá công tác tháng 11/2017 và triển khai Kế hoạch công tác tháng 12/2017.

- Tham dự hội thảo-Tập huấn triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, kiểm tra đánh giá, ôn tập, ôn luyện đáp ứng yêu cầu đổi mới kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 do Sở GD&ĐT tổ chức (Thực hiện theo Kế hoạch số 54/KH-SGDĐT ngày 13/11/2017 và Thông báo số 192/TB-SGDĐT ngày 22/11/2017 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu).

Đợt

Môn

Thời gian

Địa điểm

Người dự

1

Ngữ văn

1 buổi, khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 01/12/2017

Hội trường Sở GDĐT

- Thầy Tạo Phó Hiệu trưởng

- Tất cả giáo viên tổ Ngữ văn

2

Vật lý, Hóa học, Sinh học

1 buổi, khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 05/12/2017

Hội trường trường THPT Phan Ngọc Hiển

- Thầy Thông Hiệu trưởng Dự môn Sinh học.

- Thầy Tạo dự môn Hóa học

-  Tất cả giáo viên tổ Vật lý, Hóa học, Sinh học

3

Toán

1 buổi, khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 06/12/2017

Hội trường Sở GDĐT

- Thầy Thông Hiệu trưởng

- Tất cả giáo viên tổ Toán

4

Tiếng Anh

1 buổi, khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 07/12/2017

Hội trường Sở GDĐT

- Thầy Thông Hiệu trưởng

- Tất cả giáo viên tổ Tiếng Anh

5

Lịch sử, Địa lý, GDCD

1 buổi, khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 12/12/2017

Hội trường trường THPT Phan Ngọc Hiển

- Thầy Thông Hiệu trưởng dự môn GDCD

- Thầy Tạo Phó Hiệu trưởng dự môn Địa lý

- Tất cả giáo viên tổ Lịch sử, Địa lý, GDCD

- Tham dự Hội Thảo-Tập huấn về côngtác tiếp nhận, quản lý; khai thác, sử dụng và sáng tạo thiết bị, đồ dùng dạy học cấp trung học năm học 2017-2018 đ Sở GD&ĐT tổ chức (Theo Kế hoạch số 55/KH-SGDĐT ngày 17/11/2017 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu).

- Tham dự sinh hoạt chuyên môn liên trường Phước Long-Hồng Dân môn Giáo dục Công dân: Thời gian từ 13 giờ 30 phút ngày 28/12/2017 tại trường THPT Trần Văn Bảy.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I:

Lịch kiểm tra lớp 12

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ

Thời gian thu bài

28/11/2017

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 35 phút

29/11/2017

Toán

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Tiếng Anh

9 giờ 25 phút

9 giờ 30 phút

10 giờ 30 phút

30/11/2017

Vật lí

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 25 phút

Hóa học

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 40 phút

Sinh học

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

10 giờ 55 phút

01/12/2017

Lịch sử

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 25 phút

Địa lí

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 40 phút

GDCD

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

10 giờ 55 phút

Lịch kiểm tra lớp 10, 11

Ngày kiểm tra

Lớp

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ

Thời gian thu bài

19/12/2017

11

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Vật lí

9 giờ 25 phút

9 giờ 30 phút

10 giờ 15 phút

10

Ngữ văn

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

15 giờ 05 phút

Vật lí

15 giờ 25 phút

15 giờ 30 phút

16 giờ 15 phút

20/12/2017

11

Lịch sử

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Hóa học

8 giờ 40 phút

8 giờ 45 phút

9 giờ 30 phút

10

Lịch sử

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

14 giờ 20 phút

Hóa học

14 giờ 40 phút

14 giờ 45 phút

15 giờ 30 phút

21/12/2017

11

Địa lí

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Sinh học

8 giờ 40 phút

8 giờ 45 phút

9 giờ 30 phút

10

Địa lí

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

14 giờ 20 phút

Sinh học

14 giờ 40 phút

14 giờ 45 phút

15 giờ 30 phút

22/12/2017

11

Toán

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Tiếng Anh

9 giờ 25 phút

9 giờ 30 phút

10 giờ 15 phút

10

Toán

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

15 giờ 05 phút

Tiếng Anh

15 giờ 25 phút

15 giờ 30 phút

16 giờ 15 phút

- Kết thúc buổi kiểm tra cuối cùng thư ký và báo cáo về Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH) số học sinh vắng kiểm tra (có lý do chính đáng) để Sở GD&ĐT xem xét, bố trí cho kiểm tra lại theo đề dự bị. Thời hạn kết thúc báo cáo về Sở GD&ĐT Bạc Liêu: trước 10 giờ ngày 02/12/2017 đối với lớp 12; trước 16 giờ ngày 23/12/2017 đối với lớp 10, 11.

- Trong thời gian học sinh lớp 12 kiểm tra học kỳ I; Học sinh lớp 10, 11 thời khóa biểu học buổi sáng chuyển sang học buổi chiều. Sau khi lớp 12 kiểm tra xong học sinh lớp 10, 11 trở lại học bình thường theo thời khóa biểu buổi sáng.

- Trong thời gian học sinh lớp 10,11 kiểm tra học kỳ I; Học sinh lớp 12 học bình thường theo thời khóa biểu.

- Tổ chức kiểm tra  học kỳ I các môn GD công dân, công nghệ, tin học lớp 10,11.

         Lịch kiểm tra các môn Công nghệ, Công dân, Tin học lớp 10,11:

Ngày kiểm tra

Lớp

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ

Thời gian thu bài

15/12/2017

11

Công dân

7 giờ 00

7 giờ 05

7 giờ 50

Công nghệ

8 giờ 05

8 giờ 10

8 giờ 55

Tin học

9 giờ 10

9 giờ 15

10 giờ 00

10

Công dân

13giờ 00

13 giờ 05

13 giờ 50

Công nghệ

14 giờ 05

14 giờ 10

14 giờ 55

Tin học

15 giờ 10

15 giờ 15

16 giờ 00

        Trong gian lớp 10, 11 kiểm tra môn công nghệ, Công dân, Tin học: thời khóa biếu ngày 15/12/2017 lớp 11 chuyển sang học buổi chiều; Lớp 10, 12 học bình thường theo thời khóa biểu buổi sáng

- Tổ chức cho học sinh lớp 10, lớp 11 kiểm tra bù cho những học sinh thiếu bài kiểm tra cuối học kỳ I ( nếú có lý do chính đáng).

- Ngày 25/12/2017: GVCN lớp 10 và lớp 11 phối hợp giáo viên bộ môn, giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân, bộ phận thi đua dự kiến xếp loại hạnh kiểm từng học sinh của lớp mình chuyển đến bộ phận quản lý điểm.

- Ngày 30/12/2017: Hoàn thành chấm bài kiểm tra và lên điểm học kỳ I lớp 10, 11 và tổ chức cho học sinh vắng kiểm tra có lý do chính đáng (nếu có) được kiểm tra bù.

- Ngày 04/01/2018: GV bộ môn các lớp 10, lớp 11 hoàn thành việc ghi điểm vào sổ điểm lớn.

- Lớp 10 và lớp 11 bắt đầu thực hiện chương trình học kỳ II từ ngày 25/12/2017 và tiếp tục học tăng tiết theo kế hoạch của nhà trường.

- Báo cáo sau khi tổ chức kiểm tra về phòng GDTrH trước 10 giờ ngày 02/12/2017 đối với 12; trước 16 giờ ngày 23/12/2017 đối với lớp 10,11.

- Báo cáo kèm theo số liệu theo mẫu quy định và nộp về Sở GD&ĐT (phòng GDTrH) trước ngày 08/01/2018. Riêng thống kê điểm kiểm tra, điểm trung bình môn, học lực và hạnh kiểm học kỳ I lớp 12, trường báo cáo trước ngày 21/12/2017.

`        - Các tổ chuyên môn tiếp tục triển khai các chuyên đề đã đăng ký và sinh hoạt chuyên môn qua mạng; hướng dẫn HS tự học qua mạng.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 10 và dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào ngày 07/01/2018 (Đăng ký dự thi về Sở GDĐT trước ngày 07/12/2017; Nộp danh sách dự thi, hồ sơ dự thi về Sở GDĐT trước ngày 22/12/2017).

- Tổ chức chuyên đề dưới cờ:

          + Tổ Sinh-KTNN triển khai chuyên đề “Tìm hiểu HIV/AIDS với chủ đề năm 2017” vào sáng thứ hai ngày 04/12/2017.

          + Tổ Ngữ Văn triển khai chuyên đề “Anh bộ đội Cụ Hồ” thời gian hiện thực vào sang thứ hai ngày 11/12/2017.

          + Tổ Thể dục-GDQP triển khai chuyên đề “Lịch sử truyền thống QĐND Việt Nam” vào sang thứ hai ngày 18/12/2017.

+ Tổ Lịch sử-GDCD triển khai chuyên đề “Vui để học 2 bộ môn Lịch sử và GDCD” vào sang thứ hai ngày 25/12/2017.

- Sinh hoạt chuyên môn tại trường:

+ Lần 1: tuần 2 của tháng vào ngày 07/12/2017.

+ Lần 2: Tuần 4 của tháng vào ngày 21/12/2017.

- Các bộ phận, các tổ, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành xây dựng báo cáo sơ kết học kỳ I và dự thảo kế hoạch học kỳ II năm học 2017-2018.

- Duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh cuối học kỳ I: khối 12 từ 9 giờ 00 sáng thứ năm ngày 14/12/2017; khối 10,11 từ 8 giờ sáng thứ sáu ngày 05/01/2018.

2/- Công tác thi đua:

           - Tổ chức thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp trường: Học sinh đăng ký các đề tài nghiên cứu, Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên có kinh nghiệm thuộc lĩnh vực nghiên cứu, hướng dẫn và giúp học sinh thực hiện đề tài. Thời gian nộp đề tài nghiên cứu về Ban thi đua nhà trường trước ngày 01/12/2017; Ban thi đua nhà trường tổ chức chấm và chọn đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng gửi về Sở GDĐT dự thi cấp tỉnh dự thi trước ngày 15/12/2017.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tự đánh giá, tự kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí thi đua giai đoạn II ở học kỳ I, Sắp xếp các minh chứng chuẩn bị đón đoàn kiểm tra chéo của khối thi đua.

- Thực hiện kế hoạch thi đua chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22-12; sơ kết thi đua học kỳ I, triển khai kế hoạch thi đua đợt 3 đến 26/3/2018.

 - BCH đoàn trường phối hợp với tổ Sinh-KTNN tổ chức chuyên đề dưới cờ tìm hiểu về HIV/AIDS dưới cờ với chủ đề năm 2017.

 - Chuẩn bị thực hiện Bảng vàng danh dự đối với học sinh đạt danh hiệu HS giỏi học kỳ I năm học 2017- 2018; HSG đạt giải cấp tỉnh, giáo viên giỏi cấp trường.

3/- Công tác kiểm tra:

            - Thực hiện tự kiểm tra công tác kiểm tra học kỳ I. Kiểm tra chuyên đề về  sổ điểm lớn khối 10,11,12  và kiểm tra GV sử dụng mail học kỳ I, kiểm tra việc sử dung trường học kết nối  năm học 2017- 2018; Tự kiểm tra tiêu chí thi đua.

- Kiểm tra việc hoàn thành chương trình học kỳ I, kiểm tra công tác dạy thêm học thêm, kiểm tra phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Kiểm tra việc quản lý công tác tài chính, tài sản;

- Kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại HS qua sổ điểm

- Kiểm tra việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Kiểm tra toàn diện 08 giáo viên

4/- Công tác chủ nhiệm lớp :

- Họp sơ kết công tác chủ nhiệm từ 13 giờ 30 ngày 28/12/2017

- Giáo dục truyền thống bộ đội cụ Hồ; rèn luyện tác phong như anh bộ đội.

- Quản lý chặt chẽ việc  học sinh đi học phụ đạo, học chéo buối, ôn tập kiểm tra học kỳ I.

- Gửi dự kiến xếp loại hạnh kiểm học sinh về bộ phận quản lý điểm trước khi kiểm tra học kỳ I.

- Giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị nội dung để Sơ kết công tác chủ nhiệm

- GVCN phối hợp với GV bộ môn, GV dạy GDCD và BCH Đoàn dự kiến xếp loại hạnh kiểm học kỳ I của học sinh gởi File đến nhóm quản lý điểm: Khối 12 vào ngày 04/12/2017; khối 10,11 vào ngày 25/12/2017.

- Thống kê, báo cáo số liệu HS cuối HKI đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Chuẩn bị nội dung, dự kiến tổ chức họp cha mẹ học sinh khối 12, 11, 10  từ 13 giờ 30 chiều chủ nhật ngày 21/01/2018.

 5/- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

          - Triển khai và thực hiện Công văn số 1179/SGDĐT-CN-TX ngày 15/11/2017 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HSSV năm học 2017-2018.

          - Triển khai và thực hiện Quyết định số 2052/SGDĐT-CN-TX ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu Quyết định ban hành Hướng dẫn về xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu..

- Tuyên truyền giáo dục truyền thống “anh bộ đội Cụ Hồ” 45 năm chiến thắng ‘‘Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2017) dưới cờ.

           - Tiếp tục tuyên truyền  về ATGT, về phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác trong trường phổ thông năm học 2017-2018.

- Tổ chức Hội khỏe phù Đổng cấp trường, chọn đội tuyển tham dự Hội khỏe phù Đổng lần thứ do Sở GDĐT tổ chức.

- Triển khai kế hoạch các hoạt động chào mừng năm mới 2018;

- Triển khai phương án thi THPTQG năm 2018, sinh lớp 12 đăng ký dự kiến môn thi TN THPT quốc gia năm 2018 và môn thi để xét tuyển sinh vào Đại học năm 2018. Trên cơ sở học sinh đăng ký nhà trường sắp xếp lớp học và lớp phụ đạo (ôn thi) cho phù hợp ở học kỳ II năm học 2017-2018.

6/- Công tác CSVC- tài chính:

- Tiếp tục duy trì nền nếp trong học sinh, vệ sinh trong khuôn viên trường, chăm sóc cây cảnh (lưu ý việc tưới nước thường xuyên).

- Thu tiền giấy kiểm tra của học sinh ở học kỳ I năm học 2017-2018, thu bảo hiểm y tế năm 2018, thu tiền phụ đạo ở học kỳ I năm học 2017-2018(Thu dứt điểm vào ngày 09/12/2017 đối với học sinh lớp 10, 11, 12.

- Rà soát các khoản tạm ứng kinh phí đi công tác và kinh phí các hoạt động khác, thanh toán dứt điểm các tồn đọng, chuẩn bị cho quyết toán kinh phí quý IV và kinh phí năm 2017.

- Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành kiểm kê tài sản thời điểm ngày 01/01/2018.

- Phối hợp với Ban đại diện CMHS thực kiện Kế hoạch xã hội hóa tráng xi măng sân trường (phía trước các phòng thí nghiệm thuộc khu vực sân sau của nhà trường).

- Thực hiện tiết kiệm sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm; nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo quản tài sản, phòng chống cháy nổ, trộm cắp.

- Cuối tháng thực hiện việc chi trả tiền phụ đạo, …chuẩn bị công khai các khỏan thu, chi ở buổi sơ kết học kỳ I phần cán bộ, viên chức.

Ban giám hiệu đề nghị các bộ phận, tổ trưởng các tổ cần cụ thể hóa bằng kế hoạch và tổ chức thực hiện để đạt kết quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hoặc vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Ban giám hiệu để cùng trao đổi, giải quyết.

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- BGH, CB, CĐ, ĐTN;                                                                         

- Tổ trưởng,

- Trưởng ban thanh tra ND;                                                              

- Lưu VT.                                                              Quách Bửu Thông

Bài tin liên quan

Bản quyền thuộc trường THPT Ngan Dừa© 

Ấp Thống Nhất - Thị trấn Ngan Dừa - huyện Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu

 

Thông báo của trường