THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TUẦN 19 NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TUẦN 19 TỪ NGÀY 18/12/2017

ĐẾN NGÀY 23/12/2017

1/- Chào cờ đầu tuần:

          - Phối hợp với trường Cao đẳng khu Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tư vấn tuyển sinh 2018 vào tiết chào cờ sáng thứ hai ngày 18/12/2017.

- Tổ Thể dục-GDQP triển khai chuyên đề “Lịch sử truyền thống QĐND Việt Nam” vào sáng thứ hai ngày 18/12/2017.

- Triển khai Công văn số 5844/BGDĐT-GDTC ngày 11/12/2017 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân.

- Nhận xét kết quả hoạt động dạy và học tuần 18, triển khai Kế hoạch hoạt động tuần 19 từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017.

2/- Sau tiết chào cờ họp liên tịch tại phòng Hiệu trưởng: Rà soát công tác chuẩn bị  kiểm tra học kỳ I và tiến độ thực hiện chương trình lớp 10, 11...(Thành phần CB, BGH, CĐ, ĐTN, TKHĐ).

3/- Tổ chức kiểm tra học kỳ I khối lớp 11 và khối lớp 12:

Lịch kiểm tra học kỳ I lớp 10 và lớp 11

Ngày kiểm tra

Lớp

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ

Thời gian thu bài

19/12/2017

11

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Vật lí

9 giờ 25 phút

9 giờ 30 phút

10 giờ 15 phút

10

Ngữ văn

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

15 giờ 05 phút

Vật lí

15 giờ 25 phút

15 giờ 30 phút

16 giờ 15 phút

20/12/2017

11

Lịch sử

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Hóa học

8 giờ 40 phút

8 giờ 45 phút

9 giờ 30 phút

10

Lịch sử

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

14 giờ 20 phút

Hóa học

14 giờ 40 phút

14 giờ 45 phút

15 giờ 30 phút

21/12/2017

11

Địa lí

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Sinh học

8 giờ 40 phút

8 giờ 45 phút

9 giờ 30 phút

10

Địa lí

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

14 giờ 20 phút

Sinh học

14 giờ 40 phút

14 giờ 45 phút

15 giờ 30 phút

22/12/2017

11

Toán

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Tiếng Anh

9 giờ 25 phút

9 giờ 30 phút

10 giờ 15 phút

10

Toán

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

15 giờ 05 phút

Tiếng Anh

15 giờ 25 phút

15 giờ 30 phút

16 giờ 15 phút

- Kết thúc buổi kiểm tra cuối cùng thư ký và báo cáo về Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH) số học sinh vắng kiểm tra (có lý do chính đáng) để Sở GD&ĐT xem xét, bố trí cho kiểm tra lại theo đề dự bị. Thời hạn kết thúc báo cáo về Sở GD&ĐT Bạc Liêu: trước 16 giờ ngày 23/12/2017. Riêng thống kê điểm kiểm tra, điểm trung bình môn, học lực và hạnh kiểm học kỳ I lớp 12, trường báo cáo trước ngày 21/12/2017.

- Chậm nhất ngày 25/12/2017 GVCN phối hợp giáo viên bộ môn, GV dạy GDCD, bộ phận thi đua và Đoàn trường dự kiến xếp loại hạnh kiểm từng HS của lớp mình chuyển đến bộ phận quản lý điểm.

4/- Trong thời gian học sinh lớp 10 và lớp 11 kiểm tra học kỳ I; Học sinh lớp 12 học bình thường theo thời khóa biểu. Lớp 10 và lớp 11 sau kiểm tra học kỳ I, tiếp tục học sang chương trình học kỳ II theo thời khóa biểu từ sáng thứ hai ngày 25/12/2017.

5/- Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đối với học kỳ I và thi đua giai đoạn 2; tổ chức coi, chấm kiểm tra học kỳ I theo đúng quy trình, quy định; tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của CBQL, giáo viên; dự giờ, thăm lớp của giáo viên; quan tâm chấn chỉnh việc chấm bài kiểm tra, tổng kết điểm, đánh giá, xếp loại học sinh.

6/- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 10 và thành lập đội tuyển chuẩn bị tham dự thi học sinh giỏi lớp 10 cấp tỉnh.

7/- Tất cả CBQL, giáo viên, quán triệt tinh thần Hội thảo – Tập huấn cấp tỉnh về việc tổ chức ôn tập, ôn luyện đáp ứng yêu cầu đổi mới kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; kịp thời rà soát chương trình, xây dựng Kế hoạch và tổ chức ôn tập, ôn luyện đáp ứng yêu cầu đổi mới kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

8/- Cử đoàn vận động viên tham dự đại hội Thể thao huyện Hồng Dân.

9/- Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, sổ sách kế toán, thu hồi tạm ứng, . . . để kết thúc năm tài chính 2017; chuẩn bị kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản cuối năm theo quy định.

10/- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường; giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, làm tốt công tác vệ sinh học đường, phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ, bảo quản tài sản của đơn vị (trong đó cần quan tâm công tác phòng, chống trộm cắp, chống cháy nổ).

11/- Tiếp tục rà soát công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục (Bổ sung nội dung báo cáo và tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt).

12/- Tiếp tục tự kiểm tra và chuẩn bị minh chứng theo các tiêu chí thi đua giai đoạn 2 năm học 2017-2018.

13/- Tiếp tục kiểm tra chuyên đề hoạt động của tổ chuyên môn; kiểm tra chuyên đề hoạt động chuyên môn của giáo viên; kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp, bao gồm: Kế hoạch chủ nhiệm.

14/- Tiếp tục phối hợp với CMHS và địa phương trong việc giáo dục đạo đức học sinh.

15/- Tiếp tục kiểm tra nền nếp học sinh thực hiện Nội quy của nhà trường, an toàn giao thông, vệ sinh trường lớp…

16/- Tiếp tục kiểm tra việc khai thác sử dụng CSVC phòng học, thiết bị, đồ dùng dạy học, thực hành thí nghiệm, thư viện… đối với cán bộ, viên chức và học sinh.

17/- Chậm nhất ngày 20/12/2017 các lớp hoàn thành thu bảo hiểm y tế học sinh năm 2018 để bộ phận kế toán tài vụ đăng nộp về cơ quan BHXH huyện Hồng Dân.

18/- Phối hợp với Ban đại diện CMHS hoàn thành Kế hoạch xã hội hóa tráng xi măng sân trường (Quyết toán thu và chi quỹ vận động XHH).

Đề nghị CB, viên chức và học sinh thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hoặc vướng mắc cần phản ánh về BGH để có biện pháp chỉ đạo, phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- BGH,                                                                                                     (đã ký)

- Chủ chốt (gởi qua hộp thư),

- Thông báo bảng tin                                                                                                                                                                                                                        

- Lưu VT.

                                                                                                             QUÁCH BỬU THÔNG

Bài tin liên quan

Bản quyền thuộc trường THPT Ngan Dừa© 

Ấp Thống Nhất - Thị trấn Ngan Dừa - huyện Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu

 

Thông báo của trường