CÔNG VĂN

HƯỚNG DẪN  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÍ  CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  NĂM HỌC 2019 -2020

Bài tin liên quan

Bản quyền thuộc trường THPT Ngan Dừa© 

Ấp Thống Nhất - Thị trấn Ngan Dừa - huyện Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu

Quản trị: Bùi Văn Bình - Số điện thoại: 0947.173.110

Thông báo từ Sở