THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TUẦN 21 NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TUẦN 21 TỪ NGÀY 01/01/2018

ĐẾN NGÀY 07/01/2018

1/- Ngày 01/01/2018 Cán bộ, công chức, viên chức và học sinh nghỉ tết dương lịch 2018; Phân công cán bộ, công chức, viên chức trực bảo vệ trường 24/24.

2/- Từ ngày 02/01/2018 các hoạt động dạy học của trường trở lại bình thường theo thời khóa biểu.

3/- Kiểm kê và đánh giá lại tài sản: về số lượng, giá trị tài sản tại thời điểm ngày 01/01/2018, đối chiếu với số liệu trong sổ tài sản, sổ kế toán, đề nghị thanh lý tài sản không còn giá trị sử dụng được.

- Thời gian thực hiện kiểm kê từ ngày 31/12/2017 đến ngày 03/01/2018.

- Hoàn thành kiểm kê tài sản và báo cáo gửi về Hiệu trưởng trước ngày 10/01/2018.

4/- Chậm nhất ngày 04/01/2018: giáo viên bộ môn các lớp 10, lớp 11 hoàn thành việc ghi điểm vào sổ điểm lớn.

5/- Từ 14 giờ 00 thứ năm ngày 04/01/2018 Họp hội đồng sư phạm tại Hội trường (Thành phần mời tất cả cán bộ, viên chức dự họp).

6/- Duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh lớp 10, lớp 11 cuối học kỳ I từ 8 giờ sáng thứ sáu ngày 05/01/2018 tại phòng Hiệu trưởng (Thành phần: mời CB, BGH, Công đoàn, Đoàn thanh niên, TKHĐ, TTND, GVCN lớp 10, 11).

7/- Từ 13 giờ 00 thứ sáu ngày 05/01/2018 họp sơ kết công tác chủ nhiệm (Thành phần mời tất cả cán bộ, viên chức dự họp; Giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị báo cáo theo mẫu đã gởi qua họp thư).

8/- Từ 15 giờ 00 thứ sáu ngày 05/01/2018 các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng họp xếp loại thi đua và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018.

9/- Từ ngày 06/01/2018 đến ngày 08/01/2018 giáo viên hoàn thành việc ghi điểm học kỳ I năm học 2017-2018 vào học bạ.

10/- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 10 và thành lập đội tuyển tham dự thi học sinh giỏi lớp 10 cấp tỉnh vào ngày 07/01/2018 tại trường THPT Chuyên Bạc Liêu.

11/- Báo cáo kết quả học kỳ I về Sở GD&ĐT trước ngày 08/01/2018.

12/- Tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị sơ kết học kỳ I và xây dựng kế hoạch hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá, ôn tập, ôn luyện đáp ứng yêu cầu thi THPT quốc gia năm 2018.

13/- Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra toàn diện 08 giáo viên học kì I năm học 2017-2018: thời gian kiểm tra từ ngày 06/01/2018 đến ngày 12/01/2018.

- Tiếp tục kiểm tra chuyên đề về  sổ điểm lớn khối 10,11,12  và kiểm tra GV sử dụng mail học kỳ I, kiểm tra việc sử dung trường học kết nối  năm học 2017- 2018.

- Tiếp tục kiểm tra nền nếp học sinh thực hiện Nội quy của nhà trường, an toàn giao thông, vệ sinh trường lớp…

- Tổ chức kiểm tra chéo giữa các trường về kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua giai đoạn 2 từ ngày 01/01/2018 đến 06/01/2018. Báo cáo bằng email về khối trưởng chậm nhất 08/01/2018.

14/- Bộ phận Kế toán tài vụ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, sổ sách kế toán, thu hồi tạm ứng, thanh toán dứt điểm không để tồn đọng các khoảng thu chi cuối năm. . . để kết thúc năm tài chính 2017.

15/- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường; giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, làm tốt công tác vệ sinh học đường, phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ, bảo quản tài sản của đơn vị (trong đó cần quan tâm công tác phòng, chống trộm cắp, chống cháy nổ).

16/- Tiếp tục rà soát công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục (Bổ sung nội dung báo cáo và tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt).

17/- Tiếp tục phối hợp với CMHS và địa phương để giáo dục ý thức học tập và rèn luyện của học sinh.

Đề nghị CB, viên chức và học sinh thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hoặc vướng mắc cần phản ánh về BGH để có biện pháp chỉ đạo, phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- BGH,                                                                                                     (đã ký)

- Chủ chốt (gởi qua hộp thư),

- Thông báo bảng tin                                                                                                                                                                                                                        

- Lưu VT.

                                                                                                             QUÁCH BỬU THÔNG

Bài tin liên quan

Bản quyền thuộc trường THPT Ngan Dừa© 

Ấp Thống Nhất - Thị trấn Ngan Dừa - huyện Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu

Quản trị: Bùi Văn Bình - Số điện thoại: 0947.173.110

Thông báo từ Sở