THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TUẦN 22 NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TUẦN 22 TỪ NGÀY 08/01/2018

ĐẾN NGÀY 14/01/2018

1/- Sáng thứ hai ngày 08/01/2018 chào cờ đầu tuần:

- Tổ Hóa học triển khai chuyên đề “Lồng ghép, giải thích các hiện tượng thực tế trong giảng dạy môn Hóa học”.

- Tuyên truyền về ngày học sinh, sinh viên (9/1).

- Đánh giá hoạt động tuần 21 và triển khai hoạt động tuần 22.

2/- Sau tiết chào cờ họp liên tịch tại phòng hiệu trưởng: Rà soát công tác chuẩn bị sơ kết học kỳ I; việc thực hiện kế hoạch phụ đạo, dạy học đối với lớp 10, 11ở học kỳ II; kế hoạch hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá, ôn tập, ôn luyện đáp ứng yêu cầu thi THPT quốc gia năm 2018 đối với lớp 12 (Thành phần CB, BGH, CĐ, ĐTN, TTND, TKHĐSP).

3/- Chậm nhất ngày 08/01/2018 giáo viên hoàn thành việc ghi điểm học kỳ I năm học 2017-2018 vào học bạ và báo cáo kết quả học kỳ I về Sở GD&ĐT.

4/- Tiếp đoàn kiểm tra chéo trường THPT Chuyên Bạc Liêu và trường THCS & THPT Trần Văn Lắm về trường ngày 08/01/2018. Tham gia đoàn kiểm tra tại trường THPT Điền Hải và trường THPT Tân Phong ngày 12 và 13/01/2018.

5/- Từ 13 giờ 30 phút chiều thứ ba ngày 09/01/2018 họp Hội đồng thi đua tại Hội trường (xét duyệt thi đua học kỳ I năm học 2017-2018).

6/- Kiểm tra định kỳ 2 tiết môn Ngữ văn lớp 12 vào tiết 4, 5 sáng thứ năm ngày 11/01/2018.

7/- Từ 13 giờ 00 phút chiều thứ năm ngày 11/01/2018 họp CMHS cả 3 khối lớp 10, 11, 12 tại phòng học (Nội dung báo cáo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở học kỳ I, triển khai Kế hoạch học kỳ II; Kế hoạch phụ đạo, ôn tập, ôn luyện; Công khai thu, chi quỹ xã hội hóa, tài trợ khen thưởng; Tuyên truyền phương án thi THPTQG và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2018). Tiếp tục phối hợp với CMHS và địa phương để giáo dục ý thức học tập và rèn luyện của học sinh, quan tâm giúp đỡ học sinh yếu kém học sinh yếu kém.

8/- Tổ chức sơ kết học kỳ I (Phần cán bộ, viên chức từ 14 giờ 30 phút chiều thứ năm ngày 11/01/2018 tại Hội trường).

9/- Tiếp tục kiểm tra chuyên đề về  sổ điểm lớn khối 10, 11, 12  và kiểm tra GV sử dụng mail học kỳ I, kiểm tra việc sử dụng trường học kết nối  năm học 2017- 2018; Tiếp tục kiểm tra nền nếp học sinh thực hiện Nội quy của nhà trường, an toàn giao thông, vệ sinh trường lớp, bảo quản CSVC; Kiểm tra chuyên đề 02 Tổ chuyên môn về hồ sơ sổ sách, thực hiện chương trình; Kiểm tra xếp loại thi đua học kỳ I năm học 2017-2018;v Kiểm tra cập nhật sổ điểm, học bạ, hồ sơ đánh giá xếp loại học sinh; Kiểm tra cập nhật sổ tài chính, tài sản theo quy định.

10/- Đánh giá, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế sau kiểm tra chuyên đề và kiểm tra toàn diện giáo viên ở học kì I năm học 2017-2018.

11/- Hoàn thành kiểm kê tài sản và báo cáo gửi về Hiệu trưởng trước ngày 10/01/2018.

12/- Bộ phận Kế toán tài vụ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, sổ sách kế toán, thu hồi tạm ứng, thanh toán dứt điểm không để tồn đọng các khoảng thu chi cuối năm, khóa sổ năm tài chính theo quy định. . . để kết thúc năm tài chính 2017. Chuẩn bị báo cáo,  quyết toán năm 2017 theo lịch của phòng Kế hoạch- Tài chính Sở giáo dục và đào tạo Bạc Liêu.

13/- Tiếp tục rà soát công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục (Bổ sung nội dung báo cáo và tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt).

14/- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường; giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, làm tốt công tác vệ sinh học đường, phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ, bảo quản tài sản của nhà trường.

15/- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch “xanh-sạch-đẹp”: Trồng hoa kiểng mừng xuân Mậu Tuất 2018.

Đề nghị CB, viên chức và học sinh thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hoặc vướng mắc cần phản ánh về BGH để có biện pháp chỉ đạo, phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- BGH,                                                                                                     (đã ký)

- Chủ chốt (gởi qua hộp thư),

- Thông báo bảng tin                                                                                                                                                                                                                        

- Lưu VT.

                                                                                                             QUÁCH BỬU THÔNG

Bài tin liên quan

Bản quyền thuộc trường THPT Ngan Dừa© 

Ấp Thống Nhất - Thị trấn Ngan Dừa - huyện Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu

Quản trị: Bùi Văn Bình - Số điện thoại: 0947.173.110

Thông báo từ Sở