Bộ GDĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm Chương trình tổng thể và 27 Chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Theo đó, Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: Chương trình tổng thể; các chương trình môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo lộ trình như sau:

- Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

- Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

- Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

- Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và thay thế Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Xem chi tiết

1. Chương trình tổng thể

2. Chương trình môn Ngữ văn

3. Chương trình môn Toán học

4. Chương trình môn Giáo dục công dân

5. Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội

6. Chương trình môn Lịch sử và Địa lý tiểu học

7. Chương trình môn Lịch sử và Địa lý THCS

8. Chương trình môn Lịch sử

9. Chương trình môn Địa lý

10. Chương trình môn Khoa học

11.Chương trình môn Khoa học và tự nhiên

12.Chương trình môn Vật lý

13.Chương trình môn Hóa học

14.Chương trình môn Sinh học

15.Chương trình môn Công nghệ

16.Chương trình môn Tin học

17.Chương trình môn Âm nhạc

18.Chương trình môn Mỹ thuật

19.Chương trình môn Giáo dục thể chất

20.Chương trình Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

21.Chương trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2

22. Chương trình môn Tiếng Anh

23. Chương trình môn Tiếng Đức

24. Chương trình môn Tiếng Hàn

25. Chương trình môn Tiếng Nga

26. Chương trình môn Tiếng Nhật

27. Chương trình môn Tiếng Pháp

28. Chương trình môn Tiếng Trung Quốc

 Thanh Sơn

Bài tin liên quan

Bản quyền thuộc trường THPT Ngan Dừa© 

Ấp Thống Nhất - Thị trấn Ngan Dừa - huyện Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu

Quản trị: Bùi Văn Bình - Số điện thoại: 0947.173.110

Tuyên truyền, phổ biến GDPL